ظاهر آدمها مهم نیست
24 بازدید
محل نشر: مجله حديث زندگي شماره 14 آذر و دي 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی