وعظ در فرهنگ اسلامی؛ مفهوم شناسی و بررسی ساخت های روان شناختی
27 بازدید
محل نشر: معرفت » فروردین 1386 - شماره 112 » (16 صفحه - از 109 تا 124)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موعظه، مسئله ای رایج در جوامع مذهبی است که در آموزه های دینی به آن توجه خاص شده است. این مقاله درصدد است تا ابعاد این پدیده را از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار داده، سپس ارتباط این مفهوم را با روان شناسی بررسی نماید تا معلوم شود آیا مفهومی مانند «وعظ و موعظه» را می توان در روان شناسی نیز پی گیری کرد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، کیفیت آن چگونه می باشد؟ در نهایت، به شرایط تأثیرگذاری موعظه پرداخته و آن را از منظر دینی و روان شناختی مورد بررسی قرار داده است. کلیدواژه ها: وعظ، رفتار، روان شناسی، موعظه پذیری، آداب